tmwikilogo-ahal.jpgAhal Welaýaty
1 Adynyň gelip çykyşy
2 Geografiýa
2.1 Landşaft
2.2 Ösümlikler we haýwanat dünýäsi
2.3 Klimat
2.4 Kölleri we derýalary
2.5 Gorag ýerleri
3 Taryhy
4 Şäherleri
Aşgabat
Ak Bugdaý
Şol etraplardan iñ gadymy etrap Ak Bugdaý etraby diýlip anyklanýar.Muña Beýik Serdarymyzyñ bize peşgeş beren Mukaddes Ruhnama kitabyny okamak bilen göz ýetirýäris.Çünki bu etrapda ilkinji bugdfaýaýyñ däneleri tapylandygy barada maglumat bar >>>
5 Demografiýa
5.1 Jynsy we gelip çykyşy
5.2 Ilatyň bölünişi
5.3 Däp
6 Ykdysadyýet
6.1 Senagat we söwda
6.2 Energiýanyň ulanylyşy we önümçilik
6.3 Döwlet salgyt gulluklary
7 Medenýet
7.1 Sungat we arhitektura
7.2 Ruhubelentligi
7.3 Ýokarlanýan medenýeti
8 Syýasy-ykdysady
8.1 Bilim
8.2 Saglyk
8.3 Jenaýat we höwpsuzlyk
9 Transport
10 Kanun we häkimýet
10.1 Ýerine ýetiriji organlar
10.2 Kanun çykaryjy organlar
10.3 Kazyýet häkimýeti
10.4 Sebitara häkimýet
11 Syýasat
12 Habar beriş Serişdeleri
13 Sport
14 Döwlet nyşanlary
15 şol sanda. serediň
16 Salgylar
16.1 Salgylaryň gözbaşy
16.2 Umumy salgylar
17 Daşary gatnaşyklary