Türkmenler tarapyndan Türkmenistan baradaky ýeke-täk Turkmenistan.Wikispaces.com, Internet sahypasyna hoş geldiňiz.
Türkmençe | English | Русский

tmwikimain.jpgTürkmenistan
Türkmenistan Merkezi Aziýanyň günorta-günbatarynda ýerleşýän, ýaş garaşsyz we bitarap döwletdir. Türkmenistanyň umumy meýdany 491,2 müň km. Ilaty 5,5 mln. bolup ilatyň 80% türkmenler galan 20% gaýry milletleriň wekillerinden ybaratdyr. Türkmenistanyň goňşy döwletleri, demirgazyk-gündogarynda Gazagystan we Özbegistan, günorta-günbatarynda bolsa >>>


1 Taryh
2 Hökümet (esasy maglymat)

3 Administratiw bölümleri
3.1 Ahal
3.2 Balkan

3.3 Daşoguz
3.4 Lebap
3.5 Mary
4 Geografiýa
5 Ykdysadyýet
6 Medenýet
7 Bilim
8 Meşhur Zenanlar
9 Weteranlar
10 Medeni Miras

11 **Dürli mowzuklar**
12 Daşky gatnaşyklar