12 Habar beriş Serişdeleri

Türkmenistanda her dürli gazetler çap edilyär.Meselem:"Esger","Mugallymlar","Adalat",we ş.m. gazetlar bar.
Biziň Ϋurdumyzda her-hili žurnallar çap edilŷär.Olar:”Gurbansoltan eje”,”Diŷar”,”Garagum”,”Gūneş”,”Atamyrat”,”Saglyk”,”Ykdysadyŷet” we ş.m.Bu żurnallarda dûnŷāniň her çŭnkindäki bolŷan,bolan we boljak źatlar hakda çap edilŷār. Tũrkmenistanyň ŷaşaŷjylary çap edilŷän zatlary okap ŏz pikir duŷgularyny her taraplaŷyn gińeldŷărler we dünŷă garaŷşy ùŷtgeŷăr.Men hem her aŷ “Gurbansoltan eje”źurnalyny alŷaryn.Bu źurnal 1981-nji ŷyldan bāri çap edilŷär.